ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦ.37 (Κριτήρια διαιρετότητας)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

Πολλές φορές μας χρειάζεται να διακρίνουμε αν ένας αριθμός διαιρείται ακριβώς από έναν άλλο.  Αυτή η ιδιότητα ενός αριθμού να διαιρείται ακριβώς με έναν άλλον, χωρίς να αφήνει υπόλοιπο λέγεται διαιρετότητα.
Για να διευκολυνθούμε όσο γίνεται έχουμε ανακαλύψει κάποιους κανόνες, στους οποίους υπακούουν όλοι οι φυσικοί αριθμοί. Είναι τα κριτήρια διαιρετότητας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤ_1

ΚΛΙΚ  ΣΤΗΝ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΕΙΚΟΝΑ ——–>>>

http://www.skoool.gr/content/los/maths/04_Kritiria_Diairetotitas/launch.html

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ——>>>ΕΔΩ (ΕΚΤΥΠΩΣΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ).

ΜΑΘΑΙΝΩ  ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ

ΒΡΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ (διαδραστικό)

ΒΑΛΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΙΣΤΑ (διαδραστικό)

ΒΑΛΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΩΣΤΑ (διαδραστικό)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦ.36 (Διαιρέτες & πολλαπλάσια)

ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ

Πολλαπλάσια ενός αριθμού λέγονται οι αριθμοί τους οποίους σχηματίζουμε πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό με διάφορους φυσικούς αριθμούς.

π.χ. για να βρούμε τα πέντε πρώτα πολλαπλάσια του 8, πολλαπλασιάζουμε το 8 με το 1, το 2, το 3, το 4 και το 5 και παίρνουμε 8, 16, 24, 32 και 40.

Δύο ή περισσότεροι αριθμοί μπορούν να έχουν κοινά (ίδια) πολλαπλάσια. Μπορούμε να τα βρούμε γράφοντας τα πολλαπλάσια κάθε αριθμού με τη σειρά ή τοποθετώντας τα πολλαπλάσια κάθε αριθμού στην αριθμογραμμή ή κάνοντας πίνακα.

π.χ. τα πολλαπλάσια του 4 είναι : 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, …,

        τα πολλαπλάσια του 6 είναι 6, 12, 18, 24, 3θ, 36, 42, 48, …

Άρα τα κοινά τους πολλαπλάσια είναι 12, 24, 36, ....

Τα πολλαπλάσια είναι άπειρα.

Διαιρέτες ενός αριθμού λέγονται οι φυσικοί αριθμοί με τους οποίους διαιρείται ακριβώς ο αριθμός.

Δ 10: 1, 2, 5, 10

Δ 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18

Δ 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Μπορούμε να αναλύσουμε έναν αριθμό σε γινόμενο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αναλύεται περισσότερο, χρησιμοποιώντας την προπαίδεια και αναλύοντας κάθε παράγοντα όσο γίνεται π.χ. το 180 αναλύεται 180 = 2 · 90 = 2 · 2 · 45 = 2 · 2 · 3 · 15 = 2 · 2 · 3 · 3 · 5. Παρατηρούμε ότι δεν αναλύεται άλλο. Η ανάλυση αυτή μπορεί να γίνει και με δενδρόγραμμα (βλ. Το παρακάτω σκίτσο).

ΑΝΑΛΗΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

DIAIRETES_POLAPLASIA_1

 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ (διαδραστική παρουσίαση απο skoool.gr)

ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ (διαδραστική παρουσίαση απο skoool.gr)

ΜΑΘΑΙΝΩ  ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ

ΒΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΑΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ (επίλεξε έναν αριθμό και βρες μετά έναν διαιρέτη ή ένα πολλαπλάσιό του)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Πολλές φορές χρειάζεται να περιγράψουμε ένα πλήθος δεδομένων με μια μόνο τιμή. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε το μέσο όρο.

Ο μέσος όρος μας βοηθά στη σύγκριση, στην εκτίμηση και στην πρόβλεψη.

Για να βρούμε το μέσο όρο ενός πλήθους αριθμών:
  • βρίσκουμε το άθροισμά τους,
  • διαιρούμε το άθροισμα που υπολογίσαμε με το πλήθος τους

Μ. Ο. αριθμών= Άθροισμα αριθμών/Πλήθος αριθμών

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α

Ο  παρακάτω  πίνακας  δείχνει  πόσους  φυσικούς  χυμούς  πούλησε  το  κυλικείο  ενός  σχολείου  σε  διάστημα  μιας  εβδομάδας.

 Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

35

30

45

25

15

Βρίσκω  το  μέσο  όρο  (Μ.Ο.)  των  φυσικών  χυμών  που  πούλησε  τη  μία  μέρα.

35+30+45+25+15=150

150/5=30 χυμούς τη μέρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ας δούμε τώρα πώς βρίσκουμε εύκολα και γρήγορα το Μέσο Όρο αριθμών χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό φύλλο Microsoft Office Excel

Έστω ότι έχουμε τη βαθμολογία του Α΄ τριμήνου  ενός  μαθητή της  Ε΄ τάξης.

Και συγκεκριμένα: ΘΡΗΣΚ=9 , ΓΛΩΣΣΑ=8 , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ=9 , ΙΣΤΟΡΙΑ=9 , ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ=9 , ΦΥΣΙΚΑ=8 , Π. ΑΓΩΓΗ=10 , ΑΙΣΘ ΑΓΩΓΗ=10 , Φ.ΑΓΩΓΗ=10 , ΑΓΓΛΙΚΑ=10 ,ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ=9

Θέλουμε να βρούμε το Μ.Ο  της Βαθμολογίας  του Α΄ τριμήνου.

Ανοίγουμε από τα προγγράμματα το Microsoft Office Excel

Γράφουμε σε μια στήλη του Excel όλους τους παραπάνω βαθμούς

στη συνέχεια επιλέγουμε το αμέσως επόμενο προς τα κάτω κουτάκι και πατάμε «Εισαγωγή» και «Συνάρτηση»

ή το σύμβολο fx από την μπάρα συναρτησης

Στον πίνακα που εμφανίζεται, στην «Επιλογή συνάρτησης» επιλέγουμε «AVERAGE» και πατάμε ΟΚ.

Θα δούμε ότι το Excel, αυτόματα θα θεωρήσει ως δεδομένο τους αριθμούς που θέλουμε να βρούμε τον Μ.Ο.(C4:C14)

πατάμε ΟΚ και βλέπουμε τον Μ.Ο. των αριθμών

Ο   Μέσος  Όρος  βαθμολογίας  του  μαθητή  στο  Α΄ τρίνημο  είναι 9,18

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ΓΕΝΙΚΑ (Απλοποίηση κλάσματος)

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ

Η πράξη με την οποία διαιρώντας και τους δύο αριθμούς (όρους) ενός κλάσματος βρίσκουμε ένα άλλο με μικρότερους όρους λέγεται απλοποίηση του κλάσματος.

APLOPOIHSH_KLASMATA2

Όταν ένα κλάσμα δεν μπορεί να απλοποιηθεί , δεν υπάρχει δηλαδή αριθμός που να διαιρεί ακριβώς και τον αριθμητή και τον παρονομαστή, τότε το κλάσμα λέγεται ανάγωγο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

APLOPOIHSH_KLASMATA1

Εξασκηθείτε  στην  απλοποίηση  κλασμάτων ΚΛΙΚ —>>

http://users.sch.gr/vaskitsios/katsba/dim/e/ma8-aplopoihshklasmatwn.htm

Ρίξτε  σουτάκια  και προσπαθήστε  να  βάλετε  γκολ !  Όμως πριν  από  κάθε  σουτ  πρέπει  να  κάνετε σωστά  μία  απλοποίηση  κλασμάτων  κάθε φορά.
http://www.math-play.com/simplifying-fractions-game/simplifying-fractions-game.html

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦ.18 (Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό – Σύγκριση κλασμάτων)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_ΚΕΦ18_2

Κάθε κλάσμα φανερώνει το ακριβές πηλίκο της διαίρεσης του αριθμητή με τον παρονομαστή.

Θέλουμε να μοιράσουμε 2 σοκολάτες σε 3 παιδιά, θα χωρίσουμε τη σοκολάτα σε 3 ίσα μέρη, οπότε το κάθε παιδί θα πάρει δύο φορές από 1/3, δηλαδή 2/3. Αυτό είναι το ακριβές πηλίκο της διαίρεσης 2:3=2/3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_ΚΕΦ18_1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  Α

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_ΚΕΦ18_3

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  Β

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_ΚΕΦ18_4

ΜΑΘΑΙΝΩ  ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΜΕΤΑΤΡΕΨΕ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ

ΧΤΥΠΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ; 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦ.17 (Ισοδύναμα κλάσματα)

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Δύο ή περισσότερα κλάσματα λέγονται ισοδύναμα ή ίσα όταν έχουν την ίδια  αξία αλλά διαφορετικούς όρους . 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_ΚΕΦ17_2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_ΚΕΦ17_3

Τα κλάσματα με τον ίδιο παρονομαστή λέγονται ομώνυμα, ενώ τα κλάσματα με διαφορετικό παρονομαστή λέγονται ετερώνυμα. Τα ετερώνυμα κλάσματα μπορεί να είναι ισοδύναμα, να εκφράζουν δηλαδή το ίδιο μέρος μιας ποσότητας.

Παράδειγμα: Εικόνα    Εικόνα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_ΚΕΦ17_1

ΑΣΚΗΣΕΙΣ   ΚΛΙΚ  ——>>>

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ (ασκήσεις από το Γ. Σαλονικίδη) 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ (ασκήσεις από το Γ. Σαλονικίδη)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦ.16 (Κλασματικές μονάδες)

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

Σε ένα κλάσμα ο κάτω αριθμός (παρονομαστής) μας δείχνει  σε πόσα ΙΣΑ μέρη χωρίσαμε ένα αντικείμενο. Ο πάνω αριθμός (αριθμητής) μας δείχνει πόσα μέρη παίρνουμε.

Όταν ο αριθμητής είναι μονάδα(1), τότε έχουμε κλασματική μονάδα π. χ. 1/3, 1/6, 1/9

Χωρίζουμε ένα ορθογώνιο σε 3 ίσα μέρη.

ολόκληρο 3/3
Το 1/3  λέγεται κλασματική μονάδα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

mathimatika_kef16_1

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Εξασκηθείτε  στις  κλασματικές  μονάδες  ——->> ΚΛΙΚ  ΕΔΩ

Γράψε με κλασματική μονάδα:

  • Τι μέρος του έτους είναι ο 1 μήνας, οι 2 μήνες, οι 3 μήνες

  • Τι μέρος της ημέρας είναι η 1 ώρα, οι 4 ώρες, οι 8 ώρες.